Legalább 20 000 Ft értékű rendelés esetén
20% kedvezményt adunk minden nem akciós termékünkre!

Újdonságok
Széldzseki Team
Királykék
12 600.- Ft
Sportnadrág Striker
Sötétkék/fehér
5 670.- Ft
Tornazsák
láng
3 150.- Ft
Jelzőbója szett 20 db-os
11 025.- Ft
Esőnadrág Team Gyerek
Fekete
7 875.- Ft
Tanktop Sprint Női
láng
7 245.- Ft
Kapusmez Striker
világoskék-királykék
11 025.- Ft
Póló Sprint Női
láng
7 875.- Ft
Sporttáska oldalsó fakkal Striker Bambini
zöld
7 875.- Ft
Hátitáska Striker
királykék
7 875.- Ft
Szabadidő felső Striker Női
Fekete-Lila
15 750.- Ft
Rövidnadrág Striker gyerek
Szilvakék-Narancssárga
7 245.- Ft
Polyester szabadidő felső Striker
Fekete-Lila
10 080.- Ft
Galléros póló Striker Női
Sötétkék-narancssárga
11 025.- Ft
Szabadidő felső Striker
Sötétkék-Szilvakék
15 750.- Ft
Tanktop Sprint
lime
7 245.- Ft
Sportmez Derby KA
Lime-szürke
9 450.- Ft
Polyester szabadidő felső Striker Gyerek
Zöld
8 505.- Ft
Póló Run
láng
6 300.- Ft
Sporttáska cipőtartóval Striker Senior
királykék
14 175.- Ft

Vásárlási feltételek

A jakosport.hu webáruház üzemeltetője:

Jako-Magyarország Kft.
2800 Tatabánya, Köztársaság út 1/a
Cégjegyzékszám:11-09-007231
Adószám: 11862367-2-11

Szállítmányozó:
Trans-O-Flex Hungary Kft.
1239 Budapest, Európa utca 12

Tárhelyszolgáltató:
Mile Informatika Kft.
2837 Vértesszőlős, Sánc utca 2.
Telefon: +36 34 579 010
E-mail: kapcsolat@mile.hu

Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötés esetén

Összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseivel, az elektronikus úton történő szerződéskötéssel kapcsolatban Önt a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően az alábbiakról tájékoztatjuk.

A. A szerződéskötés technikai lépései

Az elektronikus szerződéskötési folyamat a következő lépésekből tevődik össze.
1. lépés – „megérkezés a webáruházba
2. :-termék kiválasztása és kosárba helyezése
3. kosár tartalmának ellenőrzése
4. számlázási és szállítási adatok megadása
5. fizetési mód kiválasztása
6. általános szerződési feltételek elfogadása
7. ellenőrző kód megadása
8. rendelés véglegesítése

B.: Megrendelés visszaigazolása:

A megrendelés leadását követően Ön a megrendelés részünkre való megérkezéséről egy automatikus visszaigazoló e-mailt kap, amely tartalmazza a megrendelés főbb adatait, amely azonban nem minősül az Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mailnek. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül az Ön részére nem érkezik meg, akkor az ajánlati kötöttség, illetve az Ön bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

C: A Szerződés létrejötte:

A szerződés Ön és a Jako- Magyarország Kft. között az Általános Szerződési Feltételek szerinti tartalommal, a megrendelés postai úton vagy futárszolgálattal megküldött visszaigazolásával jön létre. Megrendelése minden esetben fizetési kötelezettséggel jár!
A szerződés írásba foglaltnak minősül. A szerződés nyelve a magyar.

Adatbeviteli hibák javítása:

Az utólag észlelt adatbeviteli hibákat kérem jelezze az info@jakosport.t-online.hu e-mail címen! A hibák javításáról visszaigazolást küldünk 48 órán belül!

Fizetési feltételek:

Áruházunkban lehetősége van személyes átvételre és utánvéttel történő fizetésre

Panaszkezelés, vitarendezés

A panasz bejelentése:
• személyesen a 2800 Tatabánya, Köztársaság út 1/a címen, vagy telefonon 06 34 510-640-es számon lehetséges.
• írásban postai levélcím:2800 Tatabánya, Köztársaság út 1/a, e-mail: info@jakosport.t-online.hu, vagy faxon: 06 34 510-641

A Vállalkozás a panaszkezelés során mind a határidők, mind a válasz formája tekintetében a Fgytv. előírásai alapján az alábbiak szerint jár el. A panasz beérkezésének dátuma minden, írásban küldött vagy jegyzőkönyvben rögzített panasz esetén az a nap, amely napon a panasz a Vállakozás iratkezelésre vonatkozó szabályzata szerint érkeztetésre került. A válaszadás alapvetően olyan írásos formában történik, amilyen formában a panasz a Vállakozáshoz beérkezett, feltételezve azt, hogy az Ügyfél rendelkezik az adott csatornához való hozzáféréssel, illetve megadta elérhetőségét. A Vállakozás ugyanakkor dönthet úgy, hogy adott esetben a válaszát több csatornán keresztül is eljuttatja az Ügyfélhez, vagy úgy, hogy azt csak postai úton küldi meg.

Amennyiben az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy jegyzőkönyv felvételére kerül sor. A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza az Ügyfél nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének idejét, helyét és módját, a panasz részletes leírását, az Ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét, Vállakozás nyilatkozatát az Ügyfél panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és az Ügyfél aláírását, a jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét.

A jegyzőkönyv másolati példányát Vállakozás a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Ügyfélnek. A panasszal kapcsolatban ezt követően az írásban tett panaszbejelentés alapján jár el a Vállakozás. A panasz beérkezési napjának az írásos panasz érkeztetése számít. Írásbeli panaszokat 15 napon belül, írásbeli, de panasznak nem minősülő ügyfélmegkereséseket 30 napon belül válaszol meg a Vállakozás.

Jogorvoslat, békéltető testület

A békéltető testület a megyei kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) mellett működő független szervezet, amely feladata az ügyfél és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogviták) bírósági eljáráson kívüli rendezése, azaz e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. (Fgytv. 18. §)

Komárom-Esztergom megyei Békéltető Testület:
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-010
Fax: 06-34-316-259
Email: bekeltetes@kemkik.hu
web: www.kemkik.hu
http://kem-bekeltetes.webnode.hu

Termékszavatosság:

Az új PTK. rendelkezései között szerepel a hibás teljesítés új jogkövetkezménye: a termékszavatosság, azaz a gyártónak a termék hibája miatti közvetlen, szavatossági természetű helytállása a fogyasztóval szemben. Termékszavatosság esetén a termék akkor hibás, ha a forgalomba hozatalkor (amikor a konkrét termék a gyártó fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a piacon) hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termékszavatosság csak ingó dolgokra terjed ki. Ezen új szabályozás lényege, hogy a termék gyártója közvetlen szavatossági helytállással tartozik a termék hibája miatt a fogyasztónak (fogyasztónak nem minősülő személyeket ez a jog nem illeti meg).
A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a lenti körülmények közül valamelyik fennáll:
• a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; vagy
• a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
• a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Közlési és igényérvényesítési határidők

A Ptk. szerint a fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Jótállás

A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.
A hibás áru visszaküldésének (postai, szállítási) költségei az eladót terhelik. Kérjük, hogy a visszaküldés határidejét tartsák be. A visszaküldésből származó költségeket az Eladó banki átutalással teljesíti a megadott bankszámlaszámra.

A jótállási igény érvényesítése

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.
Kötelező jótállás esetén ez egy év, szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban rögzített határidő az irányadó.

Elállási jog:

Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján vevő egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén követelheti a kereskedőtől az általa kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetőség a termék megvizsgálására, kipróbálására.

Felmondási jog:

A felmondási jog illeti meg vásárlót, ha a vállalkozást arra kéri, hogy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését az elállásra nyitva álló 14 napos határidő lejárta előtt kezdje meg (mely kérést kötelesek vagyunk kifejezetten közölni) és ezen nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik. A felmondást (az elálláshoz hasonlóan) nem kell indokolni.
A felmondás abban különbözik az elállástól, hogy nem visszamenőlegesen, hanem a jövőre nézve szünteti meg a szerződést, így a vevő által kifizetett összegnek csak arányos részét lehet jogosultan visszakérni, attól függően, hogy mekkora részt teljesített már a szolgáltatásból a vállalkozás.
Az elállási jog gyakorolható a termék megrendelése esetén a termék átvételétől, vagy a szerződéskötés napjától. Az elállási jog a szerződés megkötésének napja és a termék megérkezésének napja közötti időszakban is érvényesíteni lehet.

A felmondási jog a termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 napon (naptári nap!) belül érvényesíthető. Az általános szabályok szerint a határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele.
Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni abban az esetben, ha visszaküldött termék hibátlan, kifogástalan, újra értékesíthető állapotban kerül vissza. Személyes átvétel esetén készpénzben, utánvétes fizetés esetén postai úton kerül visszatérítésre a kifizetett összeg.

Letölthető elállási vagy felmondó nyilatkozat minta dokumentum (PDF) >

Rendelés

Rendelni lehet:
• az internetes áruházon keresztül: www.jakosport.hu
• írásban: hirlevel@jakosport.t-online.hu

A Jako- Magyarország Kft. 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló rendelését és annak teljesítését.

Árak

Az árak Forintban vannak megadva és az áfát tartalmazzák.

Személyes adatok védelme

Vásárlóink személyes adatait kizárólag a Jako- Magyarország Kft. részére gyűjtjük és dolgozzuk fel a cég gazdasági feladatának teljesítéséhez, akció- és reklámkampányok szervezéséhez, betartva a személyes adatok védelméről és kezeléséről szóló jogszabályok előírásait. Személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti azok helyesbítését, kiegészítését és törlését a különböző személyes adatok vonatkozásában akár külön-külön is az info@jakosport.t-online.hu email címen illetve a Jako- Magyarország Kft. 2800 Tatabánya, Köztársaság út 1/A címre küldött levélben.
A JAKO MAGYARORSZÁGON